Branżowa Szkoła I Stopnia - oddział wielozawodowy

Oddział wielozawodowy

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w oddziale wielozawodowym jest znalezienie pracodawcy i podpisanie z nim wstępnej umowy o pracę. W szkole uczeń/pracownik młodociany uczy się przedmiotów ogólnokształcących przez 3 dni w tygodniu w klasie I oraz 2 dni w klasie II i III; w pozostałe dni odbywa zajęcia praktyczne u pracodawcy, za które otrzymuje już od początku niewielkie wynagrodzenie (około 200 zł/miesiąc).

Teoretyczne przedmioty zawodowe uczeń zalicza w formie miesięcznych wyjazdowych kursów w różnych ośrodkach kształcenia zawodowego (w każdym roku jeden kurs). Koszt kursów pokrywa szkoła, zaś zakwaterowania i wyżywienia rodzice.

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje dla swojego zawodu w szkole lub Cechu Rzemiosł Różnych pod koniec klasy III.

W oddziale możesz wybrać następujące zawody:

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia uczniowie kierunków mechanicznych mogą się kształcić dalej w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia, mając możliwość zdania egzaminu maturalnego i zdobycie tytułu technika mechanika.

Pracodawcy, którzy złożyli w szkole zapotrzebowanie na uczniów/pracowników młodocianych:

Lp. Logo Nazwa i adres Zawody Liczba uczniów
1. Metal-Fach sp. z o.o.
ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 98 40
- operator obrabiarek skrawających 8
- mechanik-monter maszyn i urządzeń 4
2. „Jaskółka” SP. z o.o.
ul. Grodzieńska 37, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 21 00
- sprzedawca 4
- cukiernik 4
- piekarz 4
3. MGP-AUTO Zakład Mechaniki Pojazdowej
Perkowski Bogusław Artur
ul. Targowa 5 b, 16-100 Sokółka
tel. 603 685 931
- mechanik pojazdów samochodowych 2
4. BORTECH Piotr Borowski
ul. Letnia 3, 16-100 Sokółka
tel. 511 209 079
- elektryk 2
- mechanik pojazdów samochodowych 2
5. P.P.H.U. "KRESPOL" Kazimierz Sołowiej
ul Białostocka 204, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 35 39
- mechanik pojazdów samochodowych 3
6. Zakład Stolarski Andrzej Kunda
ul. Grodzieńska 85, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 48 77 lub 502 638 540
- stolarz 2
7. P.P.U.H. Andrzej Puchalski
ul. Grodzieńska 142, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 97 07 lub 608 442 113
- stolarz 1
8. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
tel. 85 718 54 20
- kucharz 2
- krawiec 2
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2
- murarz-tynkarz 6