Technik Mechanik ze specjalnością operator obrabiarek skrawających

Technik mechanik (numer zawodu 311504) - operator obrabiarek skrawających (CNC)

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania, a także programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Duża różnorodność zadań zawodowych sprawia, że to najbardziej uniwersalny zawód, o ogromnym potencjale i szerokich perspektywach zatrudnienia. Technik mechanik z umiejętnościami operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC to elitarny zawód, dobrze opłacany i poszukiwany na rynku pracy w każdej branży.

W ramach zawodu zdobędziesz 2 kwalifikacje:

Już zaliczenie pierwszej kwalifikacji Użytkowanie obrabiarek skrawiających (MEC.05) i ukończenie szkoły daje uprawnienia do wykonywania zawodu operatora obrabiarek CNC.
Według serwisu wynagrodzenia.pl średnie miesięczne zarobki operatorów obrabiarek CNC w Polsce wynoszą 4840 zł.

Po zaliczeniu obydwu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom Technika mechanika. Możesz kształcić się dalej na studiach wyższych lub podjąć pracę jako mechanik maszyn.
Według serwisu wynagrodzenia.pl średnie miesięczne zarobki mechaników maszyn w Polsce wynoszą 5090 zł.

Przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym to język angielski.

Jako posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK MECHANIK będziesz mógł pracować na stanowiskach związanych z:

Filmiki przybliżające zawód technika mechanika: