Link do rekrutacji elektronicznej do Technikum nr 1

Link do rekrutacji elektronicznej do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

W razie problemów z rekrutacją elektroniczną poniżej tradycyjne podanie do pobrania i wysłania do szkoły e-mailem:

Pobierz podanie, wypełnij...


...i wyślij je e-mailem!