Technik Logistyk

Technik logistyk (numer zawodu 333107)

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

W ramach zawodu zdobędziesz 2 kwalifikacje:

Już zaliczenie pierwszej kwalifikacji Obsługa magazynów (SPL.01.) i ukończenie szkoły daje uprawnienia do wykonywania zawodu magazyniera-logistyka.
Według serwisu wynagrodzenia.pl średnie miesięczne zarobki magazynierów-logistyków w Polsce wynoszą 3 660 zł.

Po zaliczeniu obydwu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom Technika logistyka. Możesz kształcić się dalej na studiach wyższych lub podjąć pracę jako specjalista ds. logistyki.
Według serwisu wynagrodzenia.pl średnie miesięczne zarobki specjalistów ds. logistyki w Polsce wynoszą 5000 zł.

Przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym to język angielski.

Jako posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK LOGISTYK będziesz bez trudu mógł:

Filmiki przybliżające zawód technika logistyka: