Technik Programista

Technik programista (numer zawodu 351406)

Programista jest jednym z najbardziej i poszukiwanych najlepiej płatnych zawodów na rynku pracy. Aby zostać jednym z nich, potrzebujesz kwalifikacji i odpowiednich umiejętności. Technik programista to doskonały wybór drogi życiowej dla każdego, kto na co dzień lubi spędzać czas przed komputerem i nie boi się nauki. Programowanie to przede wszystkim pasja, dzięki której możesz między innymi programować roboty, pisać gry 2D oraz 3D, tworzyć szereg aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych oraz robić wiele innych innowacyjnych i kreatywnych rzeczy. Uczniowie rozpoczynający nowy kierunek nauki zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne od profesjonalistów w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy za pomocą najbardziej popularnych narzędzi i języków m in. PHP, C/C++, JavaScript, HTML5, CSS, MySQL.

W ramach zawodu zdobędziesz 2 kwalifikacje:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Po zaliczeniu obydwu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom Technika Programisty. Możesz kształcić się dalej na studiach wyższych lub podjąć pracę jako informatyk lub programista.
Według serwisu pracuj.pl miesięczne zarobki programistów w Polsce zaczynają się od 6000 zł, a bardziej doświadczeni programiści mogą liczyć nawet na 25 000 zł.

Przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym to język angielski.

Jako posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK PROGRAMISTA będziesz bez trudu mógł:

Filmiki przybliżające zawód technika programisty: