Ustaw jako stronę startową Jesteś      gościem na stronie

roku,"Tak, nic nie ma stałego na ziemi prócz tego, co człowiek posiada we własnej piersi i głowie: prócz wiedzy, która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich, prócz pracy, która rozjaśnia samotność i odżegnywa nędzę, prócz doświadczenia, które naucza, i wysoko podniesionych uczuć, które od złego chronią".

Eliza Orzeszkowa
Klauzula informacyjna RODOOgłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu

pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – II edycja

      Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, z dniem 18 września 2018 r. ogłasza II edycję naboru kandydatów na określone poniżej formy wsparcia objęte projektem:

 • zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
 • zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z  przedmiotów zawodowych.

W naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,  tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, zmienionym uchwałą Nr 459/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr 528/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów w II edycji naboru upływa w dniu 28 września 2018 r.

Szczegóły na stronie Powiatu Sokólskiego: http://sokolka-powiat.pl/2018/09/17/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-zawodowych-ramach-projektu-pn-k/

Do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kwestionariusz_osobowy

Kwestionariusz osobowy

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika_projektu

Oświadczenie_uczestnika_projektu

Umowa_uczestnictwa

Umowa_uczestnictwa

Rezygnacja

Rezygnacja

UZP_Nr_444_2018_Regulamin

Uchwała_Nr_459_2018_zmiana_Regulaminu_I

UZP_Nr_528_2018_zmiana_Regulaminu_II


OGŁOSZENIE

II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu
pn. "Kompetentni i wykwalifikowani"

Powiat Sokólski informuje, że zgodnie z założeniami projektu "Kompetentni i wykwalifikowani", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Regulaminem w roku szkolnym 2018/2019 przyznane zostaną 104 stypendia naukowe na okres 10 miesięcy w kwocie 120 zł/m-c dla uczniów, którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej i zostaną zakwalifikowani do udzielenia przedmiotowego wsparcia.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych.

Do pobrania:

Regulamin projektu

Uchwała zmieniająca Regulamin

Uchwała zmieniająca Regulamin

Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Wniosek o przyznanie stypendium

Klauzula informacyjna

Termin składania wniosków w II edycji naboru upływa w dniu 17 września 2018 r.

Szczegóły na stronie Powiatu Sokólskiego: http://sokolka-powiat.pl/2018/09/04/rusza-ii-edycja-naboru-wnioskow-pomoc-stypendialna-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-regulamin-wraz-zalacznikami-pobrania/

11 września 2018 r.

Happening "Blisko nas..."

We wtorek, 11 września pod kinem "Sokół" odbył się happening dla osób niepełnosprawnych. W czasie jego trwania odbywały się występy oraz atrakcje dla dzieci. Była także możliwość spróbowania swoich sił na wózku inwalidzkim czy przejść się z opaską na oczach. Inicjatorem całej akcji było Stowarzyszenie Q Pomocy oraz Polski Związek Niewidomych Koła Terenowego w Sokółce. W parku przy kinie odbywała się także sesja zdjęciowa wykonywana przez Ewę Bieszczad. Zaś uczennice Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce (Joanna Bartulewicz, Angelika Tober, Wioleta Mozolewska, Paulina Żukiewicz oraz Klaudia Łysik) przygotowywały osoby niepełnosprawne, wykonując fryzury oraz makijaże w kolorach naturalnych, pod opieką pani Elwiry Zabłockiej.

  Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Ewy Bieszczad.

  7 września 2018 r.

  Salon Maturzystów "Perspektywy"

  Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odwiedzili dn. 7 września Uniwersytet w Białymstoku, by wziąć udział w Salonie Maturzystów Perspektywy 2018. Impreza odbyła się w Kampusie przy ul. Ciołkowskiego. Uczestnicząc w niej, młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę o szczegółach egzaminu maturalnego podczas prezentacji prowadzonych przez ekspertów z OKE w Łomży. Do dyspozycji uczniów były stoiska wystawców krajowych uczelni wraz z przedstawicielami, którzy udzielali informacji o zasadach rekrutacji i oferowanych kierunkach studiów.

  Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie: p. Renata Maliszewska (IV Tm) i p. Elwira Zabłocka (IV Tfi).

   3 września 2018 r.

   Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

   Początek roku szkolnego zawsze się kojarzy z rocznicą wybuchu II wojny światowej, z dniem 1 września 1939 roku. Po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego i po spotkaniach z wychowawcami klas delegacja uczniów naszej szkoły w składzie: Kamila Chorąży (IV Tf) i Paulina Żukiewicz (II Tf) wraz z dyrektorem Grzegorzem Zalewskim i nauczycielem historii Sylwestrem Pakuła udała się na cmentarz przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce na groby czterech żołnierzy, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w naszym mieście, prawdopodobnie podczas bombardowania dworca kolejowego przez lotnictwo niemieckie. Złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy było symbolem naszej pamięci o naszych bohaterskich przodkach, którzy oddali swoje życie byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

    Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

    3 września 2018 roku w naszej szkole o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. W rozpoczęciu udział wzięli nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mieczysław Kazimierz Baszko oraz członek Zarządu Powiatu Sokólskiego pan Krzysztof Szczebiot.

    Na początku uroczystości na krótko głos zabrał pan dyrektor Grzegorz Zalewski, który przywitał wszystkich zebranych, następnie mikrofon przekazał panu Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko, który złożył wszystkim uczniom i pracownikom życzenia w swoim imieniu. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Szczebiot, który również złożył życzenia dla nauczycieli i pracowników oraz dla uczniów w imieniu Starosty Sokólskiego, pana Piotra Rećko i innych członków Zarządu Powiatu Sokólskiego.

    Następnie głos ponownie zabrał pan dyrektor Grzegorz Zalewski, który odczytał informacje i komunikaty dla uczniów klas pierwszych i klas starszych. Po zakończeniu uroczystości uczniowie klas udali się do klas na pierwsze spotkania z wychowawcami lub wychowawczyniami w nowym roku szkolnym.


     25 lipca 2018 r.

     Projekt Erasmus+ przeszedł! Tym razem Malta!

     Miło nam poinformować, że przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce wniosek pn. "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro" (o łącznej wartości 99 000 Euro) został zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany podczas dwóch lat szkolnych: w listopadzie 2018 roku i w listopadzie 2019 roku.

     W stażach zagranicznych, które odbędą się na Malcie, weźmie udział łącznie 36 uczniów z 3 profili zawodowych: technik informatyk, technik mechanik i technik usług fryzjerskich. Podczas zorganizowanych praktyk uczniowie wykorzystają dotychczas zdobytą wiedzę w trakcie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz nauczą się wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce, jak też wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego i wycieczkach po tej pięknej śródziemnomorskiej wyspie.

     Rekrutacja do projektu rusza już na początku roku szkolnego we wrześniu 2018 roku, a preferowani będą uczniowie z najlepszymi wynikami nauczania z języka angielskiego i przedmiotów zawodowych.


      17 maja 2018 r.

      Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

      Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie .pdf).

      Do pobrania:

      Ogłoszenie o konkursie w PPP w Dąbrowie Białostockiej

      Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce

      Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce (treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie .pdf).

      Do pobrania:

      Ogłoszenie o konkursie w SOSW w Sokółce

      Aktualności kwiecień 2018 r.

      Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

      Wykonanie i administracja: © Grzegorz Zalewski & Marek Mozyrski