Ustaw jako stronę startową Jesteś      gościem na stronie

roku,"Tak, nic nie ma stałego na ziemi prócz tego, co człowiek posiada we własnej piersi i głowie: prócz wiedzy, która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich, prócz pracy, która rozjaśnia samotność i odżegnywa nędzę, prócz doświadczenia, które naucza, i wysoko podniesionych uczuć, które od złego chronią".

Eliza Orzeszkowa

Wybierz naszą szkołę, przyjdź do nas!!! 

Plan naboru Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce na rok szkolny 2016/2017

Nabór na rok szkolny 2016/2017
Typ Szkoły
(cykl nauczania)
Profil kształcenia (numer zawodu) Liczba oddziałów Liczba uczniów Informacje o kierunkach
4-letnie Technikum Technik mechanik 311504 1 24

Zobacz!!!
Technik budownictwa 311204 1 24
Technik usług fryzjerskich 514105 1 15
Technik informatyk 351203 15
3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oddział wielozawodowy 1 24
Ogółem 4 102  

Plakat i ulotka reklamowa

 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI
Konkurs "Oddal to" dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs na najlepszą pracę wykorzystującą zdjęcie zrobione aplikacją "Oddal to" 1 poruszające tematykę profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, wolnego od używek pt. "Oddal to" jest organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Zadaniem w konkursie jest zrobienie zdjęcia przy pomocy aplikacji "Oddal to" lub pracy wykorzystującej takie zdjęcia (np. kolaż zdjęć, historia z wykorzystaniem zdjęć, infografika, animacja itp.), które ukazują czynniki szkodliwe dla zdrowia i promuje w ten sposób zdrowy styl życia.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

24 czerwca 2016 r.

Zakończenie roku szkolnego 2015/16 w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce

Słoneczna pogoda towarzyszyła uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, która z udziałem pocztu flagowego i sztandarowego odbyła się na placu apelowym przed szkołą. Najlepszym uczniom nagrody wręczył dyrektor szkoły Grzegorz Zalewski, a następnie młodzież otrzymała świadectwa z rąk wychowawców. Podczas uroczystości nastąpiło też pożegnanie nauczycieli kończących pracę w naszej szkole: ks. Piotrem Żywno, Tomaszem Leszkowiczem i Tomaszem Miłkowskim.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych, słonecznych wakacji i zasłużonego letniego wypoczynku;)

Opiekę nad pocztami sprawował pan Sylwester Pakuła.

zdjęcia:

zdj

22-23 czerwca 2016 r.

Fryzjerski egzamin zawodowy A.19

We środę, 22 czerwca 2016 roku, rozpoczął się w naszej szkole etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich (kwalifikacja A.19). Do egzaminów przystąpiły uczennice klasy III Tf. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeśli uczeń osiągnie 75% punktów. Ostateczne wyniki fryzjerskich zmagań znane będą dopiero pod koniec sierpnia;)

zdjęcia:

zdj

22 czerwca 2016 r.

Egzamin zawodowy kucharz w klasie wielozawodowej

We środę, 22 czerwca 2016 roku, uczniowie klasy III wz zdawali etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz (kwalifikacja T.06). Egzamin odbył się gościnnie w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Jak można sądzić po smaku przygotowanych przez przyszłych kucharzy potraw, są duże szanse na pomyślne zaliczenie egzaminu i uzyskanie wymarzonego świadectwa zawodowego;)

zdjęcia:

zdj

21 czerwca 2016 r.

Dzień Rodziny w SOSW

21 czerwca 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył Dzień Rodziny pn. "W rodzinie drzemie siła", który został zorganizowany przez Stowarzyszenie "Pod Skrzydłami". Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Sokólski Piotra Rećko. W trakcie można było zasięgnąć bezpłatnie wszelkich porad oferowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, obejrzeć spektakl przygotowany przez wychowanków SOSW, występy wokalno-taneczne podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Sokólskich Placówek Samopomocy oraz wziąć wspólny udział w zabawach i grach ruchowo-sprawnościowych.

Udział w imprezie wzięli wolontariusze z naszej szkoły w składzie: Aneta Gojko, Angelika Szulewska (obie II Tf) oraz Szymon Szlachta (I Tm).

Opiekunem wolontariuszy była pani Elwira Zabłocka.

zdjęcia:

zdj

17 czerwca 2016 r.

Wolontariusze w schronisku dla zwierząt

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II

Przez cały bieżący rok szkolny uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce czynnie brali udział w życiu schroniska. Niestraszna była dla nich ani temperatura, ani często porywisty, zimny wiatr, najważniejsze było, aby chociaż przez chwilę pobyć ze zwierzakami i zmienić ich smutną codzienność. W schronisku liczy się każda para rąk, a dzięki naszym wolontariuszom wykonywanie niektórych prac było zdecydowanie łatwiejsze. Brali również udział w licytacjach na rzecz schroniska; udało się podarować mu ogromne regały, które z pewnością zostaną znakomicie wykorzystane. Dlatego w imieniu swoim oraz schroniska serdecznie wszystkim dziękuję. Wiem również, że zawsze możemy na Was liczyć;)

Elwira Zabłocka

zdjęcia:

zdj

16 czerwca 2016 r.

Wielkie Święto Małego Człowieka

Po raz jedenasty Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "POD SKRZYDŁAMI", przy wsparciu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce zorganizowało Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z naszego województwa pn. "Wielkie Święto Małego Człowieka". Honorowy Patronat nad imprezą objął Starosta Sokólski Piotr Rećko, Podlaski Kurator Oświaty, Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON, Burmistrz Sokółki oraz Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka. Tegoroczny przegląd odbył się w parku przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Sokółce, a na zaproszonych gości czekał regionalny poczęstunek, nagrody za prezentacje sceniczne oraz wspólna zabawa z zespołem muzycznym "Ewa Band".

Udział w imprezie wzięła liczna grupa wolontariuszy z naszej szkoły w składzie: Aneta Gojko, Paulina Jatkowska, Gabriela Rećko, Diana Sawko, Paulina Woronowicz (wszystkie II Tf), Klaudia Biziuk i Magdalena Kunda (obie I Tf) oraz Szymon Szlachta (I Tm).

Opiekunem wolontariuszy była pani Jolanta Siemieniako.

zdjęcia:

zdj

X Sokólski Bieg Pokoleń

16 czerwca 2016 roku kilkuset biegaczy wzięło udział w jubileuszowym X Sokólskim Biegu Pokoleń, organizowanym cyklicznie przez Gimnazjum nr 1 w Sokółce. Wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentantów ZSZ. Bieg ma na celu mają służyć integrację uczniów sokólskich szkół, a także jest elementem upamiętniającym żywot Jana Pawła II.

Udział w biegu wzięli: Arkadiusz Michalski (III Ti), Bartłomiej Łopatecki, Maciej Mazerski, Damian Roszkowski, Ernest Tumiel, Kamil Wysocki, Jakub Zajczyk (wszyscy II Ti), Michał Nagórski (II Tm), Adam Nikołajuk (I Ti).

Opiekunem uczniów był pan Tomasz Potapczyk.

zdjęcia:

zdj

14 czerwca 2016 r.

Kawiarenka Wielu Kultur

14 czerwca 2016 roku w Bohonikach uczestnicy projektu Kawiarenki Wielu Kultur spotkali się po raz ostatni, by omówić tradycje związane z pochówkiem i podsumować dotychczasowe działania. Wysłuchano opowieści księdza Włodzimierza Misiejuka, pani Teresy Galewskiej i pani Haliny Pawłowskiej. Wielką atrakcją dla młodzieży była gra terenowa polegająca na odwiedzeniu meczetu, mizaru i kapliczki oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące wielokulturowości naszego regionu. Potem było podsumowanie projektu, dyplomy z podziękowaniami i pyszny poczęstunek. Wszyscy wyrazili pragnienie uczestniczenia w przyszłości w podobnych działaniach na rzecz tolerancji i wzajemnego zrozumienia między kulturami i religiami.

Z ramienia Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce udział w spotkaniu wzięli: Gabriela Dowgiert, Marta Grynczel (obie III Tf), Mateusz Dowgiert (III Tm), Patrycja Matys, Diana Sawko (obie II Tf), Klaudia Biziuk, Magdalena Kunda, Monika Nowik (wszystkie I Tf), Kacper Babynko, Patryk Sawoń, Szymon Szlachta, Mateusz Wiski (wszyscy I Tm).

Szkolną koordynatorką projektu była pani Jolanta Siemieniako.

zdjęcia:

zdj

12 czerwca 2016 r.

Wyciskanie Sztangi Leżąc podczas Dni Sokółki

Podczas Dni Sokółki odbyły się zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Burmistrza Sokółki. Wzięło w nich udział 11 zawodników, wśród których nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Najlepiej zaprezentował się Piotr Garbaczewski (III wz), który zajął wysokie IV miejsce z wynikiem 155 kg; Paweł Gawrysiak (I Tm) był VI (wyciskając 150 kg), zaś Wojciech Lewosz (I Tm) zajął X miejsce (100 kg). Serdeczne gratulacje!

zdjęcia:

zdj

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej OSiR w Sokółce.

11 czerwca 2016 r.

Turnieje Tenisa Stołowego podczas Dni Sokółki

Jednymi z wielu imprez sportowych podczas tegorocznych Dni Sokółki był Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Sokółki oraz Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Sokólskiego Klubu Tenisa Stołowego. Znakomicie zaprezentowali się w nich uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce: Arkadiusz Michalski z klasy III Ti i Adam Nikołajuk z I Ti. Adam zajął w kategorii szkół ponadgimnazjalnych II miejsce w Turnieju o Puchar Prezesa SKTS. Arek natomiast był "na pudle" w obu turniejach, zajmując 2 x III miejsce. Serdeczne gratulacje:)


zdjęcia:

zdj

10-12 czerwca 2016 r.

Egzamin zawodowy - technik informatyk i technik mechanik

W piątek, 10 czerwca 2016 roku, rozpoczął się w naszej szkole etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik (kwalifikacja M.20) oraz technik informatyk (kwalifikacja E.13). Do egzaminów przystąpili uczniowie klas III Tm I III Ti. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeśli uczeń osiągnie 75% punktów. Ostateczne wyniki zmagań znane będą dopiero pod koniec sierpnia;)

zdjęcia:

zdj

7 czerwca 2016 r.

Kawiarenka Wielu Kultur

7 czerwca 2016 roku Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce gościł u siebie wielu interesujących ludzi, którzy uczestniczyli w III spotkaniu Kawiarenek Wielu Kultur poświęconemu tradycjom i sposobom obchodzenia świąt w pięciu kulturach naszego regionu. Młodzież i nauczyciele ze szkół średnich Sokółki wysłuchali opowieści pani Lucy Lisowskiej o świętach żydowskich, pani Teresy Galewskiej o świętach katolickich, pani Elżbiety Jakimik o kulturze Romów, księdza Włodzimierza Misiejuka o świętach u wyznawców prawosławia i Omara Szczęsnowicza, który opowiedział o świętach muzułmańskich. Montaż słowno-muzyczny, prezentację multimedialną i dekorację sali przygotowali uczniowie ZSZ biorący udział w projekcie: Diana Sawko, Paulina Jatkowska z II TF, Gabriela Dowgiert z III TF, Szymon Szlachta, Mateusz Wiski, Szymon Dziuba, Patryk Sawoń z I TM i Mateusz Dowgiert z III TM. Dekorację wykonały Monika Nowik, Klaudia Biziuk i Magdalena Kunda z I TF.

Koordynatorką spotkania była pani Jolanta Siemieniako.

zdjęcia:

zdj

24 maja 2016 r.

Kawiarenka Wielu Kultur

24 maja w sokólskim Zespole Szkół Rolniczych odbyło się drugie spotkanie w ramach Kawiarenki Wielu Kultur. Celem projektu Stowarzyszenia "Barka", skierowanego głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest rozwijanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, zapobieganie mowie nienawiści i dyskryminacji. Spotkanie poświęcone było narodzinom - przedstawiciele pięciu kultur i religii opowiadali o tradycjach romskich, tatarskich, żydowskich, katolickich i prawosławnych związanych z narodzinami dzieci. Kolejne spotkanie w ramach Kawiarenki Wielu Kultur odbędzie się 7 czerwca w naszej szkole.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Jolanta Siemieniako.

zdjęcia:

zdj

19 maja 2016 r.

Spotkanie z poetką

Dnia 19 maja 2016 r. młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z panią Leonardą Szubzdą, poetką, autorką wielu tomików, nauczycielką języka polskiego pracującą przez wiele lat w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Młodzi ludzie zaprezentowali wiersze pani Szubzdy interpretując je po swojemu i przeplatając recytacje utworami muzycznymi. Wiersze recytowali: Diana Sawko, Paulina Jatkowska, Patrycja Matys (wszystkie z klasy II TF), Szymon Szlachta z I TM oraz Omar Szczęsnowicz z klasy I TI. Muzyką zajmował się Kacper Babynko z kl. I TM.

Nad wszystkim czuwała pani Jolanta Siemieniako.

zdjęcia:

zdj

13 maja 2016 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce (treść ogłoszenia do pobrania w załączniku w formacie .pdf).

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie w PPP w Sokółce, s. 1

Ogłoszenie o konkursie w PPP w Sokółce, s. 2

Ogłoszenie o konkursie w PPP w Sokółce, s. 3

Sprostowanie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora PPP w Sokółce

3 maja 2016 r.

Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wziął udział w uroczystości z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości, połączone z uroczystym nadaniem imienia porucznika Władysława Borysewicza skwerowi w centrum miasta, odbyły się przed sokólskim kinem.

Szkołę reprezentowali: Paulina Jatkowska, Paulina Makar, Patrycja Matys, Angelika Szulewska, Krzysztof Trochim (wszyscy II Tfi), Ewa Bondaryk, Patrycja Fiedorowicz (obie II wz) i Kacper Babynko (I Tm). Opiekę nad uczniami sprawował pan Sylwester Pakuła.

zdjęcia:

zdj

Aktualności kwiecień 2016 r.

Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

Wykonanie i administracja: © Marek Mozyrski & Grzegorz Zalewski