Ustaw jako stronę startową Jesteś      gościem na stronie

roku,"Tak, nic nie ma stałego na ziemi prócz tego, co człowiek posiada we własnej piersi i głowie: prócz wiedzy, która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich, prócz pracy, która rozjaśnia samotność i odżegnywa nędzę, prócz doświadczenia, które naucza, i wysoko podniesionych uczuć, które od złego chronią".

Eliza Orzeszkowa
Wybierz naszą szkołę, przyjdź do nas!!! 

Wykazy podręcznikówOgłoszenie

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani"

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją projektu pn.: "Kompetentni i wykwalifikowani" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF, z dniem 17 lipca 2019 r. ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na:

Przewiduje się możliwość zwiększenia liczba wolnych miejsc na poszczególnych kursach.

W naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF, zmienionej uchwałą Nr 459/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr 528/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr 546/2018 z dnia 25 października 2018 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Regulaminu do uczestnictwa w kursach dopuszczeni zostaną w pierwszej kolejności uczniowie, w przypadku których kierunek kształcenia pokrywa się lub jest ściśle związany z tematyką i charakterystyką kursu.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

Uczniowie, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne na kursy specjalistyczne w terminie pierwotnego naboru w miesiącu listopadzie 2018 r. winni złożyć jedynie deklarację uczestnictwa w projekcie "Kompetentni i wykwalifikowani" (zał. nr 2 do Regulaminu) ze wskazaniem rodzaju kursu, którym są zainteresowani.

Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu 26 lipca 2019 r. o godz. 12.00.

Treść Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (ze zmianami) wraz z załącznikami do pobrania pod adresem: http://sokolka-powiat.pl/2018/11/21/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/

Uczniowie, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne na ww. rodzaje kursów a następnie przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz punktową i zakwalifikują się na dany/e kurs/kursy trafią automatycznie na listę rezerwową kandydatów oczekujących na miejsce na danym kursie.

Do pobrania:

UZP_Nr_444_2018_Regulamin

UZP_Nr_459_2018_zmiana_Regulaminu_I

UZP_Nr_528_2018_zmiana_Regulaminu_II

UZP_Nr_546_2018_zmiana_Regulamin_III

Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu (pdf)

Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu (doc)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (doc)

Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Oświadczenie uczestnika projektu (docx)

Umowa uczestnictwa (pdf)

Umowa uczestnictwa (docx)

Rezygnacja (pdf)

Rezygnacja (docx)

Szczegóły na stronie Powiatu Sokólskiego: http://sokolka-powiat.pl/2019/07/17/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-kandydatow-na-kursy-specjalistyczne-w-ramach-projektu-pn-kompetentni-i-wykwalifikowani/


26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych i Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas maturalnych. Uroczystość była połączona z apelem poświęconym 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Swoją obecnością zaszczycili nas: Kierownik Referatu Oświaty w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pani Anetta Zubrzycka i rodzice uczniów klas maturalnych. Na początku pan dyrektor Grzegorz Zalewski przywitał uczniów i przybyłych gości, po czym oddał mikrofon młodzieży. Uczniowie klas młodszych przygotowani przez panie Annę Tolko i Klaudię Kmon-Ciuruk przedstawili akademię poświęconą wydarzeniom w Polsce, które działy się 3 maja 1791 roku. Konstytucja 3 Maja była pierwszą europejską i drugą na świecie po amerykańskiej. Stanowiła próbę stworzenia nowoczesnego systemu władzy w Rzeczpospolitej z jej trójpodziałem oraz próbę wzmocnienia i zreformowania naszego państwa. Dziękujemy uczniom za piękną lekcję historii naszego państwa.

W drugiej części uroczystości Koło Teatralne pod kierownictwem pani Jolanty Siemieniako przedstawiło abiturientom, pozostałym uczniom i gościom skecze na wesoło, w kabaretowy sposób nawiązując do rzeczywistości szkolnej i zbliżających się matur. Po części artystycznej głos zabrała pani Anetta Zubrzycka, która przeczytała list Starosty Sokólskiego, pana Piotra Rećko skierowany do naszych maturzystów. List był formą złożenia życzeń abiturientom naszej szkoły wobec wyzwań maturalnych jak i życiowych czekających przed przyszłymi maturzystami. Po pani Zubrzyckiej głos zabrał pan dyrektor i również złożył abiturientom życzenia z okazji zakończenia szkoły. Wspomniał również bardzo aktywny udział uczniów klas maturalnych we wszystkich aspektach życia szkoły. Uczniowie ci stanowili trzon reprezentacji szkoły w różnych dyscyplinach sportowych, brali aktywny udział w wolontariacie i w pracach samorządu szkolnego.

Następnie pan dyrektor wspólnie z panią Anettą Zubrzycką wręczył uczniom świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz stypendia sportowo-artystyczne i naukowe Starosty Sokólskiego dla wyróżniającej się młodzieży klas młodszych. Kolejnym etapem uroczystości było wręczanie przez pana dyrektora wraz z nauczycielami - opiekunami poszczególnych grup pamiątkowych dyplomów i statuetek dla uczniów klas maturalnych reprezentujących szkołę w różnorodnych zawodach sportowych - w siatkówce, piłce nożnej, futsalu, piłce ręcznej, tenisie stołowym, w rozgrywkach szachowych, w biegach narciarskich, w zawodach w wyciskaniu sztangi i w zawodach lekkoatletycznych oraz dla uczniów uczestniczących w wolontariacie szkolnym, w pracach samorządu szkolnego, szkolnego koła teatralnego reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym.

Po zakończeniu uroczystości w szkole uczniowie klas IV Technikum fryzjersko-informatycznego i mechanicznego udali się na boisko szkolne, gdzie wspólnie zasadzili Drzewo Pamięci. Wszystkim naszym absolwentom życzymy wszystkiego dobrego, niech się spełnią wasze marzenia i zamiary. Życzymy wam zdania matur i powodzenia w waszym życiu, miejcie jak najwięcej powodów do radości i do zadowolenia.

  17 kwietnia 2019 r.

  Paczki dla kombatantów

  W marcu i kwietniu bieżącego roku młodzież wszystkich klas Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce przygotowała świąteczne paczki żywnościowe Kombatantom i Żołnierzom AK. Paczki za pośrednictwem dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy, pana Krzysztofa Pawłowskiego, zostały przekazane potrzebującym, mieszkającym na Białorusi. Serdeczne podziękowania wychowawcom i uczniom za okazane zrozumienie, pomoc i życzliwość.

  Koordynacją akcji zajmowała się pani Izabela Garkowska.

   Szkolny Turniej Siatkówki

   W ostatni dzień przed przerwą świąteczną, czyli 17 kwietnia 2019 roku w szkolnej sali sportowej odbył się Szkolny Turniej Siatkówki. Wzięły w nim udział reprezentacje trzech klas: IV Tfi, III Tm i III Tfi. Zawody, rozgrywane systemem "każdy z każdym", zakończyły się zwycięstwem uczniów klasy III Tfi. Serdeczne gratulacje!


    16 kwietnia 2019 r.

    XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

    W dniu 16 kwietnia 2019 roku w białostockim "Mechaniaku" odbyła się kolejna, bo już XVII edycja Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce reprezentowało dwóch zawodników: Paweł Gawrysiak (IV Tm), który zajął pierwsze miejsce w kategorii do 93 kg z wynikiem 160 kg oraz pierwsze miejsce w kategorii open! Czwarty w swojej kategorii i swoim debiucie w tej randze zawodów był Seweryn Fornal (III Tm), podnosząc ostatecznie 100 kg. Bardzo dobra organizacja oraz nagrody zdobyte przez zawodników z pewnością podniosły rangę zawodów. Wszyscy uczestnicy pokazali ogromną siłę, znakomitą technikę i zaangażowanie.

    Opiekunem naszych siłaczy był pan Tomasz Potapczyk.

     XX Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii

     16 kwietnia 2019 roku na hali przy Zespole Szkół w Sokółce odbyły się XX Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego w Ortografii. W konkursie wzięło udział czworo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce: Kamila Borys, Amelia Doroszkiewicz (obie I T), Klaudia Łysik i Marcin Strzałkowski (oboje II Tfi). Jak pozostałych 23 uczestników zmagali się z bardzo trudnym dyktandem pt. "Sportowe igrzyska", a na koniec wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa.

     Opiekę nad uczniami sprawowała pani Jolanta Siemieniako.

      8 kwietnia 2019 r.

      Sukcesy uczniów ZSZ na Mistrzostwach Polski w Boksie

      8 kwietnia 2019 roku na sali treningowej UKS Boxing Sokółka, która znajduje się w Zespole Szkół w Sokółce Starosta Sokólski pan Piotr Rećko podziękował zawodnikom klubu za ich wytrwałą i ciężką pracę oraz pogratulował im osiągniętych sukcesów. Nagrodzonymi byli w większości obecni i byli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Brązowy medal XVIII Mistrzostw Polski Juniorek w Boksie w 2019 roku zdobyła Zuzanna Olechno, uczennica klasy I Technikum fryzjerskiego. Kolejny nagrodzony, Kamil Kirpsza, uczeń klasy II Technikum mechanicznego wywalczył srebrny medal XXVI Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie w 2019 roku. Nagrodzoną multimedalistką, byłą uczennicą klasy IV Technikum fryzjerskiego, była Aneta Gojko, która jest dwukrotną złotą medalistką: XIX Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie w 2019 roku i Młodzieżową Mistrzynią Polski z 2018 roku. Nagrodę z rąk Pana Starosty otrzymał także Juliusz Ignatowicz, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych, który w XXVI Mistrzostwach Polski Juniorów w Boksie w 2019 roku zdobył brązowy medal. Podziękowania z rąk Pana Starosty przyjął również Tomasz Potapczyk, trener UKS Boxing Sokółka, który przygotował zawodników do walk w Mistrzostwach Polski.

      Gratulujemy sukcesów naszym uczniom i ich trenerowi, życzymy im dalszych zwycięskich walk w kolejnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów.

       5 kwietnia 2019 r.

       Wyjazd do teatru

       5 kwietnia 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odwiedzili Teatr im. A. Węgierki w Białymstoku, by obejrzeć spektakl pt. "Obława". Treść przedstawienia oparta jest na autentycznych wspomnieniach ludzi, którzy przeżyli obławę NKWD na polskich żołnierzy AK w lasach augustowskich. Zaginęło wtedy bez wieści 600 osób, a ich grobów do dzisiaj nie odnaleziono. Młodzieży bardzo podobała się współczesna forma spektaklu, szczególnie muzyka. W skupieniu wsłuchiwali się w monologi aktorów i przeżywali poszczególne sceny. Ten spektakl na długo zostanie w pamięci uczniów.

       Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Renata Maliszewska i Jolanta Siemieniako.

        4 kwietnia 2019 r.

        Kolejna wizyta byłego ucznia Adama Surowca

        4 kwietnia 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce po raz drugi odwiedził Adam Surowiec, były uczeń Technikum informatycznego. Adam walczy z ESBS (Emotional Speech Blocks Syndrome), co po polsku znaczy Syndrom Emocjonalnych Bloków Mowy. Rozwiązania problemu Adama od 4 lutego 2019 roku podjął się ośrodek w Mikołowie - NOWA MOWA - NEW SPEECH SP. Z O.O. Jest aktualnie w trakcie drugiego etapu nauki nowej mowy, które polega na doskonaleniu umiejętności mówienia. Zbiórka pieniędzy na naukę nowej mowy na stronie pomagam.pl przyniosła bardzo pozytywne efekty, za które Adam jest bardzo wdzięczny i dziękuje za wszystkie, choćby drobne datki. Jednocześnie prosi o dalsze finansowe wsparcie, gdyż przed nim jeszcze dziesięciu trzydniowych wyjazdów do Mikołowa. Te wyjazdy w ramach drugiego i trzeciego etapu nauki nowej mowy mają na celu dalszy rozwój płynnego mówienia.

        Adam spotkał się ze swoimi młodszymi o 2 lub 3 lata koleżankami i kolegami z klas III i IV technikum fryzjersko-informatycznego i III technikum mechanicznego, którzy pamiętali go jeszcze z czasów szkolnych. Mimo stresu związanego z występem Adam poradził sobie bardzo dobrze, płynnie mówił o sobie i odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów i nauczycieli. Po trzech tygodniach od poprzedniej wizyty widać bardzo duży postęp w rozwoju nowej mowy u Adama, więc gratulujemy mu rozwoju umiejętności mówienia i czekamy na dalsze postępy.

         2 kwietnia 2019 r.

         Wizyta uczniów klasy III C gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce

         2 kwietnia 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedzili uczniowie klasy III C gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce wraz z wychowawcą, panią Sylwią Multan-Kilczewską. Pan dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z wicedyrektorem Lechem Czarnowiczem oraz kierownikiem Pracowni Ćwiczeń Technicznych Panem Mirosławem Osialem przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych na Malcie i praktyk krajowych w ramach programu "Kompetentni i wykwalifikowani".

         Uczniowie zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz powstającą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), gdzie pan Jerzy Szymaniuk przeprowadził krótkie warsztaty komputerowego rysunku i modelowania. W tym czasie dziewczęta z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach tworzenia kul do kąpieli. Bardzo dziękujemy uczniom klasy III C i pani Sylwii Multan-Kilczewskiej za przybycie do naszej szkoły i zapoznanie się z jej ofertą.

          1 kwietnia 2019 r.

          II Liga Siatkówki Chłopców

          W "Prima Aprilis", czyli 1 kwietnia 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Niećkowie siatkarze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce rozegrali ostatni turniej II Ligi Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Drużyna ZSZ zmierzyła się na nim z doskonale dysponowanymi gospodarzami oraz liderem rozgrywek, ulegając po wyrównanej walce w pierwszym meczu ZS Niećkowo 0:2 (20:25, 22:25), by w drugim spotkaniu wydrzeć punkt niepokonanym siatkarzom z ZS 6 Suwałki 1:2 (25:18, 11:25, 5:15). Coraz lepsza jakość gry w końcówce sezonu pozwala spokojnie myśleć o przyszłym roku szkolnym, a w tym sezonie zespół zajął w II Lidze VIII miejsce.

          Skład ZSZ:

          1 - Omar Szczęsnowicz (III Tfi), 3 - Kacper Gudalewski (I T), 4 - Patryk Olechno (III Tfi), 5 - Rafał Kozłowski (IV Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (II Tm), 7 - Andrzej Błahuszewski (III Tfi), 8 - Bartosz Mróz (I T), 9 - Dawid Łopatecki (I T), 11 - Tomasz Paszko (III Tfi), 12 - Patryk Panasiuk (IV Tfi), 13 - Paweł Olechno (III Tm).

          Trener: Grzegorz Zalewski.

          Końcowa tabela II Ligi:

          Miejsce Drużyna Punkty Sety
          1 ZS 6 Suwałki 31 22:2
          2 ZSE Białystok 30 22:2
          3 ZST Białystok 22 16:8
          4 ZS Niećkowo 21 16:8
          5 ZS 1 Bielsk Podlaski 21 16:10
          6 ZS Sokółka 17 14:12
          7 ZSOiZ Czyżew 14 12:15
          8 ZSZ Sokółka 12 11:17
          9 ZSZ Wysokie Mazowieckie 10 8:17
          10 ZSR Ostrożany 10 8:18
          11 ZS 4 Bielsk Podlaski 7 6:19
          12 ZS CKR Janów -2 1:22

          • - awans do I Ligi • - spadek z II Ligi

          Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...


           29 marca 2019 r.

           Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej z Janowszczyzny

           29 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie. Pan dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z panem Markiem Mozyrskim i kierownikiem Pracowni Ćwiczeń Technicznych Panem Mirosławem Osialem przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych we Włoszech i na Malcie oraz staży krajowych w ramach programu "Kompetentni i wykwalifikowani".

           Uczniowie zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz powstającą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), gdzie pan Jerzy Szymaniuk przeprowadził krótkie warsztaty komputerowego rysunku i modelowania. Dziewczyny z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach tworzenia kul do kąpieli, chętne mogły skorzystać z wybranych zabiegów fryzjerskich, dzięki uprzejmości uczennic z klas fryzjerskich i nauczycielki przedmiotów zawodowych kierunku technik usług fryzjerskich, pani Karoliny Roszkowskiej. Bardzo dziękujemy uczniom z Janowszczyzny za przybycie do naszej szkoły i zapoznanie się z jej ofertą.

            28 marca 2019 r.

            III Liga Siatkówki Dziewcząt

            28 marca 2019 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce siatkarki Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce rozegrały piąty turniej III Ligi Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Na "własnej" hali dziewczęta pokazały niezłe umiejętności, zdobywając kolejne ligowe punkty. Wprawdzie w pierwszym meczu uległy wprawdzie faworyzowanej ekipie I LO Zambrów 0:2 (14:25, 15:25), lecz w drugim spotkaniu rozgromiły wręcz ekipę ZS 1 Zambrów 2:0 (25:9, 25:10). Zwycięstwo to zapewniło siatkarkom ZSZ utrzymanie w III Lidze po raz drugi z rzędu... Serdeczne gratulacje całej drużynie!

            Skład zespołu:

            Klaudia Biziuk, Kamila Chorąży, Monika Nowik, Klaudia Pawełko (wszystkie IV Tfi), Magdalena Gieniusz, Martyna Safarowicz (obie II wz).

            Trener: Jolanta Lech.

            Końcowa tabela III Ligi:

            Miejsce Drużyna Punkty Sety
            1 II LO DNJB Hajnówka 29 20:1
            2 XIV LO Białystok 26 18:4
            3 I LO Zambrów 21 15:7
            4 ZSZ Wysokie Mazowieckie 20 14:7
            5 ZSOiT Białystok 17 12:9
            6 ZSR Sokółka 14 10:12
            7 ZSZ Sokółka 13 10:11
            8 I LO Łapy 9 8:13
            9 ZS CKR Rudka 7 5:16
            10 ZSOiZ Czyżew 3 2:18
            11 ZS 1 Zambrów 3 2:18

            • - awans do II Ligi • - spadek z III Ligi

            Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

             Targi edukacyjne z projektu "Dobry zawód - fajne życie"

             28 marca 2019 roku delegacja Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce wzięła udział w targach edukacyjnych w Białymstoku w ramach projektu "Dobry zawód - fajne życie". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a jego liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Nasza szkoła jako jedna z dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim zakwalifikowała się do udziału w projekcie. Udział w projekcie zagwarantował szkole udział w kampanii promocyjnej projektu, w tym stoisko na targach edukacyjno-zawodowych na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

             ZSZ na targach reprezentowali Aneta Tymińska i Lech Czarnowicz.

              27 marca 2019 r.

              "Młodzież Zapobiega Pożarom"

              27 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przeprowadzono powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wzięli w nich udział uczniowie z klasy III Tm - Kacper Piekarski, Piotr Jacewicz i Michał Gojko.

              Nie udało się nam co prawda zakwalifikować się do eliminacji wojewódzkich, jednak już samo uczestnictwo w konkursie i przygotowanie się do niego daje wiedzę, która jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia.

              Dziękuję uczestnikom i życzę powodzenia w następnych konkursach.

              Izabela Garkowska

               26 marca 2019 r.

               Konkurs "Poliglota"

               26 marca 2019 roku w ZSR w Sokółce odbył się III Powiatowy Konkurs Angielsko-Rosyjski "Poliglota" pod patronatem Starosty Sokólskiego. W konkursie wzięło udział 19 uczniów: 9 ze szkół gimnazjalnych i podstawowych z Sokółki, Starej Kamionki, Babik, Janowszczyzny oraz 10 uczniów ze szkół średnich z Sokółki (ZSZ, ZSR, LO), Janowa i Dąbrowy Białostockiej.

               Uczniowie mięli do rozwiązania w formie pisemnej 6 zadań w językach angielskim i rosyjskim z zakresu: słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, gramatyki i leksyki.

               Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Przemysław Krawiel i Patryk Olechno z klasy III Technikum informatycznego.

               Uczniów do konkursu przygotowały panie: Renata Maliszewska i Aneta Tymińska.

                25 marca 2019 r.

                II Liga Siatkówki Chłopców

                25 marca 2019 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce siatkarze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce rozegrali piąty, przedostatni turniej II Ligi Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Drużyna ZSZ zaprezentowała się bardzo dobrze i zrealizowała przedmeczowe plany, zdobywając 4 cenne punkty. W pierwszym spotkaniu wprawdzie uległa ZS 1 Bielsk Podlaski 1:2 (25:23, 16:25, 4:15), by w drugim spotkaniu pewnie pokonać ZS 4 Bielsk Podlaski 2:0 (25:11, 25:19). Jeśli nie wydarzy się nic nadprzyrodzonego, uzyskane do tej pory 11 punktów zapewni spokojne utrzymanie się w II Lidze...

                Skład ZSZ:

                1 - Omar Szczęsnowicz (III Tfi), 2 - Mateusz Matuk (I T), 3 - Kacper Gudalewski (I T), 4 - Patryk Olechno (III Tfi), 5 - Rafał Kozłowski (IV Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (II Tm), 7 - Andrzej Błahuszewski (III Tfi), 8 - Bartosz Mróz (I T), 9 - Dawid Łopatecki (I T), 11 - Tomasz Paszko (III Tfi), 12 - Patryk Panasiuk (IV Tfi), 13 - Paweł Olechno (III Tm).

                Trener: Grzegorz Zalewski.

                Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

                 10-23 marca 2019 r.

                 Staże zawodowe we Frankfurcie w ramach projektu Erasmus+

                 W dniach 10-23 marca 2019 roku w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe projekt "Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych" uczennica klasy I wz Gabriela Różak wzięła udział w dwutygodniowym stażu w zawodzie kucharz we Frankfurcie nad Odrą, zorganizowanym przez Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.

                 Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 70 uczestników poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji oraz nowego doświadczenia warsztatowego za granicą. Równie ważny jest rozwój osobisty uczestników, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, jak też poznanie przez młodzież niemieckiego języka zawodowego. Uczniowie odbywają praktyki na nowocześnie wyposażonych warsztatach w małych grupach pod okiem doświadczonych instruktorów zgodnie z metodologią niemiecką, co zapewni w rezultacie wysoki poziom zdobytej wiedzy i umiejętności, potwierdzone certyfikatem organizacji goszczącej BWF oraz dokumentem Europass-Mobility.

                 Gabriela uczestniczyła w stażu dzięki współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

                  22 marca 2019 r.

                  Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej z Szudziałowa

                  22 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstań Narodowych i Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Szudziałowie. Pan dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z wicedyrektorem Lechem Czarnowiczem i kierownikiem Pracowni Ćwiczeń Technicznych Panem Mirosławem Osialem przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych na Malcie i praktyk krajowych w ramach programu "Kompetentni i wykwalifikowani".

                  Uczniowie zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz powstającą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), gdzie pan Marek Mozyrski przeprowadził krótkie warsztaty komputerowego rysunku i modelowania. Dziewczyny z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach tworzenia kul do kąpieli, chętne mogły skorzystać z wybranych zabiegów fryzjerskich, dzięki uprzejmości naszych dziewczyn z klas fryzjerskich i nauczycielek przedmiotów zawodowych kierunku technik usług fryzjerskich: pań Elwiry Zabłockiej i Karoliny Roszkowskiej. Bardzo dziękujemy uczniom z Szudziałowa za przybycie do naszej szkoły i zapoznanie się z jej ofertą.

                   21 marca 2019 r.

                   Dzień Otwarty Szkoły

                   We czwartek, 21 marca 2019 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. W tym roku szkolnym z powodu kończenia nauki przez uczniów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej goście przybyli liczniej niż to bywało w poprzednich latach. Przy wejściu do szkoły uczniowie i ich opiekunowie byli serdecznie witani przez wyznaczonych uczniów i nauczycieli, a następnie udawali się na zwiedzanie naszej szkoły. Gimnazjaliści i uczniowie klas ósmych z całego Powiatu Sokólskiego mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020, obejrzeć na sali gimnastycznej stoiska poświęcone poszczególnym kierunkom kształcenia i wystawy firm współpracujących z naszą szkołą: "Metal-Fach", "Agromech" i "Jaskółka". Następnie goście zwiedzali budynek szkoły i Pracownie Ćwiczeń Technicznych. Po zwiedzaniu szkoły na górnym korytarzu wszystkich gości powitał pan dyrektor Grzegorz Zalewski, który poinformował o otwieraniu przez szkołę nowego kierunku - technik logistyk, a także o wzbogaceniu zawodu technik mechanik o specjalizację operator obrabiarek skrawających (CNC). Następnie przedstawił inne zawody funkcjonujące w naszej szkole od wielu lat - technik usług fryzjerskich ze specjalnością kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, technik informatyk i branżową szkołę I stopnia z wieloma specjalnościami zawodowymi. Po wystąpieniu pana dyrektora głos zabrali pan wicedyrektor Lech Czarnowicz i pani Aneta Tymińska, którzy są szkolnymi koordynatorami projektów staży zagranicznych we Włoszech (Bolonia) i na Malcie w ramach "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój". Zapoznali wszystkich ze szczegółami projektów realizowanych przez szkołę. Następnie odbył się bardzo interesujący pokaz makijażu i fryzur wieczorowych przygotowany przez uczennice profilu fryzjerskiego wraz z ich opiekunkami, paniami Elwirą Zabłocką i Karoliną Roszkowską. Na koniec tej części Dnia Otwartego się pokaz bokserski z udziałem zawodników UKS "Boxing" Sokółka, prowadzony przez Kamila Sołowieja, ucznia klasy III Technikum informatycznego. Na koniec Dnia Otwartego na bieżni wokół boiska szkolnego można było obejrzeć przejazdy gokartów przygotowywanych do tego przez zainteresowanych uczniów naszej szkoły.

                   Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Otwartego, składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy również wszystkim uczniom gimnazjów i szkół podstawowych oraz ich opiekunom za przybycie do naszej szkoły i za zapoznanie się z jej ofertą edukacyjną.

                    18 marca 2019 r.

                    Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokółce

                    18 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy III Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce pod opieką pani Katarzyny Narbutt. Uczniowie zostali przywitani przez pana dyrektora Grzegorza Zalewskiego, a następnie zapoznani przez wicedyrektora szkoły, pana Lecha Czarnowicza i panią Anetę Tymińską z projektami unijnymi realizowanymi przez szkołę we Włoszech i na Malcie oraz z zajęciami w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sokółce.

                    Następnie uczniowie udali się do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach, w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne wykonując różne elementy metalowe na maszynach będących na wyposażeniu Pracowni. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec odwiedzin uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznały ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z wybranych zabiegów fryzjerskich.

                     Wizyta uczniów klasy III E ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce

                     18 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy III E ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce pod opieką doradcy zawodowego, pani Marty Doroszkiewicz. Uczniowie zostali przyjęci przez wicedyrektora Lecha Czarnowicza i pana Marka Mozyrskiego oraz zapoznani z projektami unijnymi realizowanymi przez szkołę we Włoszech i na Malcie.

                     Następnie przybyli goście udali się do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec odwiedzin uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznali ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z zabiegów fryzjerskich.

                      15 marca 2019 r.

                      III Liga Futsalu

                      W dniu 15 marca 2019 roku w Wysokim Mazowieckim odbyła się czwarta kolejka III Ligi Futsalu Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce w pierwszym pojedynku zmierzył się z gospodarzem turnieju, Centrum Kształcenia Zawodowego Wysokie Mazowieckie. Mecz rozpoczął się od ataków gospodarzy, ale to ZSZ w Sokółce strzelił pierwszego gola, aby po niespełna 6 minutach gry prowadzić już różnicą dwóch bramek. Nasi zawodnicy wiedzieli, że taki wynik to jeszcze nie wygrana, więc musieliśmy się skupić zarówno na ofensywie jak i defensywie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3:1 dla naszego zespołu. Druga połowa również była bardzo emocjonująca i walki w niej nie mogło zabraknąć. Gospodarze zachęceni oklaskami swoich kibiców zdołali doprowadzić do remisu. Na 4 minuty przed zakończeniem spotkania został wzięty "czas", aby uspokoić grę. Opłaciło się to, bo w końcowych minutach zdołaliśmy strzelić jeszcze 2 gole i mecz zakończył się wynikiem 5:3 dla naszej drużyny. W drugim spotkaniu przyszło nam się zmierzyć z faworytami ligi, zespołem ZS Centrum Kształcenia Rolniczego Sejny. Niestety wyrównana walka toczyła się jedynie przez pierwsze 15 minut gry. Doświadczenie drużyny z Sejn, gdzie zawodnicy grają na co dzień w profesjonalnych zespołach była zbyt duża, aby nawiązać wyrównana grę. Tym razem musieliśmy uznać gorycz porażki, ulegając renomowanemu rywalowi.

                      Skład zespołu:

                      Rafał Kozłowski, Omar Szczęsnowicz (obaj IV Tfi), Marek Łowczecki (IV Tm), Szymon Wąsowicz (III Tm), Dariusz Łowczecki, Kamil Maksimczyk (obaj II Tm), Sebastian Krempa (II wz), Mateusz Bartulewicz, Daniel Maksimczyk (obaj I T), Hubert Kazarez (I wz).

                      Trener: Tomasz Potapczyk.

                      Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

                       Wizyta uczniów klasy VIII D Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce

                       15 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedzili uczniowie klasy VIII D ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce wraz z doradcą zawodowym, panią Martą Doroszkiewicz. Pan dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z kierownikiem Pracowni Ćwiczeń Technicznych Panem Mirosławem Osialem przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych na Malcie i praktyk krajowych w ramach programu "Kompetentni i wykwalifikowani".

                       Uczniowie zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz powstającą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), gdzie pan Jerzy Szymaniuk przeprowadził krótkie warsztaty komputerowego rysunku i modelowania. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie, szczególnie dziewczyny uczestniczyli w warsztatach tworzenia kul do kąpieli. Chętne osoby mogły skorzystać z wybranych zabiegów fryzjerskich, korzystając z uprzejmości naszych dziewczyn z klas fryzjerskich i nauczycielek przedmiotów zawodowych kierunku technik usług fryzjerskich: pań Elwiry Zabłockiej i Karoliny Roszkowskiej. Bardzo dziękujemy uczniom klasy VIII D i pani Marcie Doroszkiewicz za przybycie do naszej szkoły i zapoznanie się z jej ofertą.

                        Wizyta byłego ucznia Adama Surowca

                        15 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedził były uczeń tej szkoły Adam Surowiec. Adam walczy z ESBS (Emotional Speech Blocks Syndrome), co po polsku znaczy Zespół Emocjonalnych Bloków Mowy. Jest aktualnie w trakcie nauki nowej mowy, którą prowadzi ośrodek w Mikołowie. ESBS jest wadą nabytą i jest spowodowana blokadami psychicznymi, które mogą być spowodowane różnymi wydarzeniami. W wypadku Adama blokada wystąpiła gdy miał 6 lat. Od tej pory miał on bardzo duże trudności w mówieniu. Wada czasami się wtedy potęguje, bo cały wysiłek przeznaczony na próby mówienia przynosi odwrotny efekt, gdyż chęć mówienia może zwiększyć blokadę mowy. Rozwiązania problemu Adama od 4 lutego 2019 roku podjął się ośrodek w Mikołowie - NOWA MOWA - NEW SPEECH SP. Z O.O. Leczenie jest bardzo kosztowne, ale zbiórka na stronie pomagam.pl przyniosła bardzo pozytywne efekty, za które Adam jest bardzo wdzięczny. Jednocześnie prosi o dalsze finansowe wsparcie, gdyż przed nim jeszcze co najmniej 11 trzydniowych wyjazdów do Mikołowa. Te wyjazdy mają na celu dalszy rozwój płynnej mowy. Jest to niezbędne, gdyż w wypadku ESBS wszyscy, którzy rozpoczęli naukę nowej mowy uczą się umiejętności mówienia od początku, startują w zasadzie z pułapu "zero".

                        Adam spotkał się ze swoimi młodszymi o 2 lata koleżankami i kolegami z klas IV technikum fryzjersko-informatycznego i mechanicznego, którzy pamiętali go jeszcze z czasów szkolnych. Mimo stresu związanego z występem Adam poradził sobie znakomicie, zaś jego koledzy i koleżanki usłyszeli jego wypowiedzi na temat nauki nowej mowy i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników spotkania.

                         13 marca 2019 r.

                         Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokółce

                         13 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce. Uczniowie zostali przywitani przez wicedyrektora Lecha Czarnowicza, a następnie zapoznani z projektami unijnymi realizowanymi przez szkołę we Włoszech i na Malcie.

                         Następnie przybyli goście udali się do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec odwiedzin uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznały ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z zabiegów fryzjerskich.

                          II Liga Siatkówki Chłopców

                          13 marca 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku siatkarze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce rozegrali kolejny, czwarty już turniej II Ligi Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Wyjazd do stolicy województwa trudno uznać za udany, gdyż drużyna ZSZ nie zdobyła ani jednego punktu, ulegając w pierwszym meczu gospodarzowi, ZST Białystok 0:2 (16:25, 13:25), by w drugim spotkaniu w identycznym stosunku przegrać po walce z ZSE Białystok 0:2 (25:27, 14:25). Szkoda tego pierwszego seta z "Elektrykiem", w którym mieliśmy 4 piłki setowe...

                          Skład ZSZ:

                          1 - Omar Szczęsnowicz (III Tfi), 2 - Mateusz Matuk (I T), 3 - Hubert Kazarez (I wz), 4 - Patryk Olechno (III Tfi), 5 - Rafał Kozłowski (IV Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (II Tm), 8 - Bartosz Mróz (I T), 9 - Dawid Łopatecki (I T), 10 - Kamil Korolczuk (I wz), 11 - Tomasz Paszko (III Tfi), 12 - Patryk Panasiuk (IV Tfi), 13 - Paweł Olechno (III Tm), 15 - Kacper Gudalewski (I T).

                          Trener: Grzegorz Zalewski.

                          Tabela II Ligi po czwartym terminie:

                          Miejsce Drużyna Punkty Sety
                          1 ZS 6 Suwałki 20 14:1
                          2 ZSE Białystok 18 12:2
                          3 ZS 1 Bielsk Podlaski 18 13:3
                          4 ZS Sokółka 13 10:6
                          5 ZS Niećkowo 13 9:6
                          6 ZST Białystok 11 8:7
                          7 ZSZ Sokółka 7 7:11
                          8 ZSZ Wysokie Mazowieckie 7 5:10
                          9 ZSOiZ Czyżew 6 6:12
                          10 ZSR Ostrożany 6 5:12
                          11 ZS 4 Bielsk Podlaski 6 5:11
                          12 ZS CKR Janów -2 1:14

                          • - awans do I Ligi • - spadek z II Ligi

                          Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

                           Wizyta uczniów klasy VIII A Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce

                           13 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedzili uczniowie klasy VIII A ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce wraz z doradcą zawodowym, panią Martą Doroszkiewicz. Wicedyrektor szkoły, pan Lech Czarnowicz przedstawił uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych na Malcie i praktyk krajowych w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani". Przybyli goście wraz z kierownikiem Pracowni Ćwiczeń Technicznych Panem Mirosławem Osialem zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz powstającą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), zaś uczennice uczestniczyły w warsztatach tworzenia kul do kąpieli. Chętne osoby mogły następnie skorzystać z wybranych zabiegów fryzjerskich, dzięki uprzejmości naszych dziewczyn z klas fryzjerskich i nauczycielek przedmiotów zawodowych kierunku technik usług fryzjerskich.

                            12 marca 2019 r.

                            Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Geniuszach

                            12 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Geniuszach, pod opieką pana Krzysztofa Kosackiego. Wizyta była związana z poznaniem możliwości dalszego kształcenia uczniów z Geniusz w Zespole Szkół Zawodowych w przyszłym roku szkolnym. Przybyli goście udali się najpierw do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach, w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne wykonując różne elementy metalowe na maszynach będących na wyposażeniu Pracowni Ćwiczeń Technicznych. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Następnie uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznali ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z zabiegów fryzjerskich.

                            Na koniec wizyty dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z wicedyrektorem szkoły, panem Lechem Czarnowiczem przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych we Włoszech, na Malcie i praktyk krajowych w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani".

                             11 marca 2019 r.

                             Dzień Kobiet i Mężczyzn

                             11 marca 2019 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce jak co roku obchodzili Dzień Kobiet i Mężczyzn. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował żeńskim, a także męskim pracownikom szkoły słodkie upominki, które wręczyli uczniowie klasy IV Tm: Mateusz Dziadel i Krystian Leszczyński.

                             Również uczniowie i uczennice otrzymali z rąk nauczycieli słodkości. Nie zabrakło też kwiatów, którymi płeć piękną obdarowywali uczniowie. Na koniec odbyło się przedstawienie, podczas którego prowadzący w osobach Jakuba Kondrata (I T) i Przemysława Krawiela (III Tfi) w zabawny sposób zaprezentowali różnice między obiema płciami i stereotypy z nimi związane, a wokalnie zaprezentowali się Omar Szczęsnowicz (IV Tfi) i Przemysław Krawiel.

                             Obchody święta koordynowały opiekunki Samorządu i Koła Teatralnego - Panie Renata Maliszewska, Elwira Zabłocka i Jolanta Siemieniako.

                              8 marca 2019 r.

                              Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce

                              8 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce pod opieką pana Piotra Zaręby. Uczniowie zostali przywitani przez pana dyrektora Grzegorza Zalewskiego oraz zapoznani z projektami unijnymi realizowanymi przez szkołę we Włoszech i na Malcie.

                              Następnie przybyli goście udali się do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec odwiedzin uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznali ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z zabiegów fryzjerskich.

                               III Liga Siatkówki Dziewcząt

                               8 marca 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku siatkarki Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce rozegrały czwarty turniej III Ligi Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Zdziesiątkowana chorobami i kontuzjami drużyna poniosła dwie porażki, ulegając dziewczętom z XIV LO Białystok 0:2 (7:25, 9:25) i gospodyniom, ZSOiT Białystok 0:2 (13:25, 20:25).

                               Skład zespołu:

                               Kamila Chorąży (IV Tfi), Paulina Żukiewicz (II Tfi), Magdalena Gieniusz, Gabriela Kucharewicz, Martyna Safarowicz (wszystkie II wz), Ewelina Dzienis, Zuzanna Olechno (obie I T).

                               Trener: Jolanta Lech.

                               Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

                                Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce

                                8 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce pod opieką pani Moniki Klim. Wizyta była związana z poznaniem możliwości dalszego kształcenia uczniów w naszej szkole w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie zostali przywitani przez pana dyrektora Grzegorza Zalewskiego, a następnie zapoznani z projektami unijnymi realizowanymi przez szkołę we Włoszech i na Malcie.

                                Następnie przybyli goście udali się do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach, w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne wykonując różne elementy metalowe na maszynach będących na wyposażeniu Pracowni Ćwiczeń Technicznych. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec odwiedzin uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznali ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z zabiegów fryzjerskich.

                                 7 marca 2019 r.

                                 Wizyta uczniów Zespołu Szkół Samorządowych z Krynek

                                 7 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych z Krynek. Wizyta była związana z poznaniem możliwości dalszego kształcenia uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w przyszłym roku szkolnym. Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną szkoły i realizowanymi projektami zagranicznymi, obejrzała pracownie przedmiotowe i zawodowe, a także wzięła udział w warsztatach wytwarzania kul do kąpieli. Płeć piękna wykorzystała wizytę do upiększenia swego wizerunku, dzięki uprzejmości uczennic i nauczycielek kierunku fryzjersko-kosmetycznego.

                                  6 marca 2019 r.

                                  Promocja ZSZ w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

                                  6 marca 2019 roku nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedzili społeczność Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej. Pan dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z wicedyrektorem szkoły, panem Lechem Czarnowiczem i panią Karoliną Roszkowską przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych we Włoszech i na Malcie oraz praktyk krajowych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Dobry zawód - fajne życie", którego uczestnikiem są obie szkoły.

                                   Spotkanie z Policją

                                   6 marca w klasach I T, I wz i III Tm Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odbyły się zajęcia dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich i uzależnień. Zajęcia przeprowadziła pani Joanna Kłos - mł. asp. Zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii. Uczniowie mogli porozmawiać o czynach karalnych, demoralizacji, konsekwencji brania używek i podejmowania niewłaściwych decyzji.

                                   Izabela Garkowska

                                    5 marca 2019 r.

                                    Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokółce

                                    5 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce. Uczniowie zostali przywitani przez pana dyrektora Grzegorza Zalewskiego, a następnie zapoznani z projektami unijnymi realizowanymi przez szkołę we Włoszech i na Malcie.

                                    Następnie przybyli goście udali się do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec odwiedzin uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznały ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z zabiegów fryzjerskich.

                                     Międzyszkolny Festiwal Piosenki Rosyjskiej

                                     5 marca 2019 roku w Zespole Szkół CKR w Janowie odbył się Międzyszkolny Festiwal Piosenki Rosyjskiej. W imprezie wzięli udział uczniowie ze szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zaprezentowali oni 33 utwory. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce reprezentował uczeń klasy III Technikum informatycznego Przemysław Krawiel, zdobywając specjalne wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

                                     Opiekę nad uczniem sprawowała pani Renata Maliszewska.

                                      Wizyta uczniów klasy VIII B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce

                                      5 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedzili uczniowie klasy VIII B ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce wraz z doradcą zawodowym, panią Martą Doroszkiewicz. Pan dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z wicedyrektorem szkoły, panem Lechem Czarnowiczem i panią Anetą Tymińską przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych na Malcie i praktyk krajowych w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani". Uczniowie z kierownikiem Pracowni Ćwiczeń Technicznych Panem Mirosławem Osialem zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz powstającą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), zaś uczennice uczestniczyły w warsztatach tworzenia kul do kąpieli. Chętne osoby mogły następnie skorzystać z wybranych zabiegów fryzjerskich, dzięki uprzejmości naszych dziewczyn z klas fryzjerskich i nauczycielek przedmiotów zawodowych kierunku technik usług fryzjerskich.

                                       4 marca 2019 r.

                                       III Liga Futsalu

                                       W dniu 4 marca 2019 roku w Zambrowie odbyły się rozgrywki III Ligi Futsalu Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce w dwóch meczach zmierzył się z zawodnikami dwóch miejscowych szkół. Po ciekawych i niezwykle zaciętych spotkaniach ZSZ w Sokółce uległ w pierwszym meczu 4:7 gospodarzom, czyli I LO Zambrów i 2:4 miejscowemu Zespołowi Szkół Agroprzedsiębiorczości.

                                       Skład zespołu:

                                       Rafał Kozłowski, Omar Szczęsnowicz (obaj IV Tfi), Marek Łowczecki (IV Tm), Szymon Wąsowicz (III Tm), Dariusz Łowczecki, Kamil Maksimczyk, Tomasz Wróblewski (wszyscy II Tm), Sebastian Krempa (II wz), Daniel Maksimczyk (I T).

                                       Trener: Tomasz Potapczyk.

                                       Wyniki wszystkich rozegranych do tej pory spotkań znajdują siętutaj...

                                        Wizyta uczniów klasy VIII C Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce

                                        4 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedzili uczniowie klasy VIII C ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce wraz z doradcą zawodowym, panią Martą Doroszkiewicz. Pan dyrektor Grzegorz Zalewski wraz z wicedyrektorem szkoły, panem Lechem Czarnowiczem i panem Markiem Mozyrskim oraz z kierownikiem Pracowni Ćwiczeń Technicznych Panem Mirosławem Osialem przedstawili uczniom ofertę edukacyjną szkoły, realizowane projekty praktyk zagranicznych na Malcie i praktyk krajowych w ramach programu "Kompetentni i wykwalifikowani". Uczniowie zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz powstającą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Z wielkim zaangażowaniem uczniowie, szczególnie dziewczyny uczestniczyli w warsztatach tworzenia kul do kąpieli. Chętne osoby mogły skorzystać z wybranych zabiegów fryzjerskich, korzystając z uprzejmości naszych dziewczyn z klas fryzjerskich i nauczycielek przedmiotów zawodowych kierunku technik usług fryzjerskich. Bardzo dziękujemy uczniom klasy VIII C i pani Marcie Doroszkiewicz za przybycie do naszej szkoły i zapoznanie się z ofertą naszej szkoły skierowaną do uczniów.

                                         17 lutego - 2 marca 2019 r.

                                         Staże zawodowe we Frankfurcie w ramach projektu Erasmus+

                                         W dniach 17 lutego - 2 marca 2019 roku w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe projekt "Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych" uczennica klasy I wz Edyta Migacz wzięła udział w dwutygodniowym stażu w zawodzie cukiernik we Frankfurcie nad Odrą, zorganizowanym przez Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.

                                         Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 70 uczestników poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji oraz nowego doświadczenia warsztatowego za granicą. Równie ważny jest rozwój osobisty uczestników, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, jak też poznanie przez młodzież niemieckiego języka zawodowego. Uczniowie odbywają praktyki na nowocześnie wyposażonych warsztatach w małych grupach pod okiem doświadczonych instruktorów zgodnie z metodologią niemiecką, co zapewni w rezultacie wysoki poziom zdobytej wiedzy i umiejętności, potwierdzone certyfikatem organizacji goszczącej BWF oraz dokumentem Europass-Mobility.

                                         Edyta uczestniczyła w stażu dzięki współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

                                          1 marca 2019 r.

                                          Rozdanie certyfikatów - "Staże zagraniczne. Praktyki na Malcie"

                                          1 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce miało miejsce rozdanie certyfikatów dla uczestników wyjazdu na staże na Malcie w ramach projektu PO WER "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro. Praktyki na Malcie" będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Europejskiego "Wiedza - Edukacja - Rozwój". Certyfikaty otrzymali wszyscy uczniowie uczestniczący w wyjeździe na Maltę. Certyfikat potwierdza zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą i może być wykorzystany przy pisaniu CV do ewentualnej pracy w przyszłości.

                                          Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy!!!

                                           Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce

                                           1 marca 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odwiedziła młodzież z ostatnich klas gimnazjum Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce. Wizyta była związana z poznaniem możliwości dalszego kształcenia uczniów w naszej szkole w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie zostali przywitani przez pana dyrektora Grzegorza Zalewskiego, a następnie zapoznani z projektami unijnymi realizowanymi przez szkołę we Włoszech i na Malcie.

                                           Następnie przybyli goście udali się do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły i oprowadził ich po pracowniach, w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne wykonując różne elementy metalowe na maszynach będących na wyposażeniu Pracowni Ćwiczeń Technicznych. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec odwiedzin uczniowie weszli do pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka i Karolina Roszkowska zapoznali ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie goście własnoręcznie wykonali z materiałów ekologicznych kule kąpielowe i skorzystali z zabiegów fryzjerskich.


                                            Aktualności luty 2019 r.

                                            Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

                                            Wykonanie i administracja: © Grzegorz Zalewski & Marek Mozyrski