Ustaw jako stronę startową Jesteś      gościem na stronie

roku,"Tak, nic nie ma stałego na ziemi prócz tego, co człowiek posiada we własnej piersi i głowie: prócz wiedzy, która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich, prócz pracy, która rozjaśnia samotność i odżegnywa nędzę, prócz doświadczenia, które naucza, i wysoko podniesionych uczuć, które od złego chronią".

Eliza Orzeszkowa

OGŁOSZENIE

Projekt "Kompetentni i wykwalifikowani"

Powiat Sokólski przygotował projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani". Jego realizacja zaczyna się od wsparcia w zakresie pomocy stypendialnej, która skierowana jest na uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych. W dniu 3 października 2017 r. Zarządu Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę Nr 392/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem w ramach realizacji całego projektu przez okres 2 lat przyznawane będą stypendia naukowe dla uczniów, którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej i zostaną zakwalifikowani do udzielenia przedmiotowego wsparcia.

Do pobrania:

Regulamin projektu (zmieniony!)

Wniosek o przyznanie stypendium

Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Termin składania wniosków w I edycji naboru upływa w dniu 16 października 2017 r.

Szczegóły na stronie Powiatu Sokólskiego: http://sokolka-powiat.pl/2017/10/04/pomoc-stypendialna-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-regulamin-wraz-zalacznikami-pobrania

OGŁOSZENIE

Potrzebni są pełnoletni Wolontariusze do Szlachetnej Paczki.

Zapisy u pedagoga szkolnego;)

Izabela Garkowska
13 października 2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, 13 października w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Swoją obecnością zaszczycił nas członek Zarządu Powiatu pan Krzysztof Szczebiot. Na początku uczniowie ze szkolnego koła teatralnego przedstawili pięknie przygotowaną pod kierownictwem pani Jolanty Siemieniako część artystyczną, na którą złożyły się między innymi piosenki - upominki dla nauczycieli. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas I Tfi, II Tfi, III Tfi, IV Tfi oraz z klasy II Tm. Po przedstawieniu głos zabrał pan Krzysztof Szczebiot, który przeczytał list do nauczycieli i pracowników oświaty od Starosty Sokólskiego pana Piotra Rećko, po czym poinformował, że nagrody Starosty Sokólskiego otrzymały panie Aneta Tymińska i Jolanta Siemieniako.

Następnie głos zabrał dyrektor Grzegorz Zalewski, który złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, a następnie wręczył nagrody Dyrektora Szkoły, które otrzymali:

  6 października 2017 r.

  Pola Nadziei

  "Pola nadziei" to ogólnopolska akcja, która ma popularyzować ideę opieki paliatywnej. W Podlaskiem do akcji włączyło się ponad 150 szkół, przedszkoli, urzędów oraz instytucji. Hasło tegorocznej kampanii to: "Nadzieja zawieść nie może". Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany przez hospicja. Kampania objęta jest honorowym patronatem pani Jadwigi Szczypiń - Podlaskiej Kurator Oświaty.

  Jak co roku, również Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce przystąpił do tej akcji. W inauguracji, która odbyła się 6 października 2017 roku w Białymstoku, uczestniczyli: Monika Nowik (kl. III TF), Gabriela Komła (kl. I TF) oraz Rafał Kozłowski (kl. III Ti).

  Szkolnym koordynatorem akcji jest pani Elwira Zabłocka.

   4 października 2017 r.

   Prace remontowe ZSZ w Sokółce

   Remont naszej szkoły posuwa się w szybkim tempie do przodu. Trwają jeszcze prace na ścianie wejściowej, ale wkrótce będą one skończone. Po jej skończeniu zostanie położenie tynków na sali gimnastycznej oraz na najmniejszej ścianie od strony wewnętrznego parkingu. Trwają również intensywne prace w budynku Pracowni Ćwiczeń Technicznych.

   Obiekty są remontowane w ramach zadania "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego". Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Powiatu Sokólskiego.


    30 września 2017 r.

    Chojnicki Boxing Show

    W sobotę, 30 września odbyła się gala boksu "Chojnicki Boxing Show", na której rywalizowali ze sobą zawodnicy klubu Boxing Team Chojnice kontra Boxing Sokółka. Walkę wieczoru stoczyli nestorzy chojnickiego pięściarstwa: 72-letni Kazimierz Poteracki i 62-letni Bogdan Gruchała, dla uczczenia obchodów 10-lecia Klubu BOXING TEAM CHOJNICE. Świetna promocja sportu i pięściarstwa, super widowisko w wykonaniu zawodników z Sokółki i Chojnic! 10-lecie klubu Boxing Team Chojnice było nie tylko gratką dla fanów pięściarstwa, ale i wspaniałym spektaklem.

    Większość pojedynków zakończyła się wynikami remisowymi. Dobry technicznie boks w wykonaniu wszystkich uczestników gali z pewnością podobał się licznie zgromadzonej publiczności. Na uznanie zasługuje również występ Kamila Kirpszy (57 kg), ucznia klasy I Tm. Nasz wicemistrz Polski stoczył zacięty, niezwykle wyrównany pojedynek zakończony remisem. Jego rywalem był aktualny Mistrz Anglii w tej kategorii pochodzący z Chojnic, na co dzień mieszkający w Londynie. Ich pojedynek uznano za najlepszy technicznie tego wieczoru.

     28 września 2017 r.

     Zakończenie rekrutacji do projektu "Doświadczenie kluczem do sukcesu"

     We wrześniu w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce odbyła się rekrutacja do projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, "Doświadczenie kluczem do sukcesu". W ramach projektu uczniowie odbędą 4-tygodniowy staż zawodowy w Bolonii we Włoszech.

     Podczas rekrutacji pod uwagę brano frekwencję, ocenę końcoworoczną z języka angielskiego, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, zaangażowanie w życie społeczne szkoły, ocenę z testu dotyczącego znajomości języka angielskiego oraz ocenę listu motywacyjnego dostarczonego przez uczniów. Na podstawie zebranej dokumentacji i listy rankingowej sporządzono listę osób zakwalifikowanych (30 osób) oraz listę rezerwową.

      24 września 2017 r.

      Obchody 97 rocznicy Bitwy Niemeńskiej

      Poczet sztandarowy oraz dyrektor Grzegorz Zalewski wzięli udział w uroczystości z okazji 97 rocznicy Bitwy Niemeńskiej z 1920 roku. Impreza odbyła się na placu pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

      Szkołę reprezentowali: Aneta Gojko, Krzysztof Trochim, Jakub Zajczyk (wszyscy IV Tfi), Beata Borys (III Tfi) i Angelika Tober (II Tfi). Opiekę nad uczniami sprawował pan Andrzej Zajczyk.

       21 września 2017 r.

       Nasi Wolontariusze w Surażkowie

       21 września 2017 roku nasi Wolontariusze wzięli udział w projekcie rządowym "Sprawni i Samodzielni" - "Bezpieczna+", w ramach porozumienia podpisanego między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sokółce a ZSZ.

       Angelika Tober i Wioleta Mozolewska (obie z II Tf), Paweł Olechno i Maciek Żuk (obaj z II Tm) oraz Kacper Babynko (III Tm) opiekowali się uczniami Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy podczas wycieczki do Surażkowa (Gospodarstwo Agroturystycznego "Ritowisko" k. Supraśla). Głównym celem wyjazdu była nauka orientacji w terenie, nabycie umiejętności korzystania z urządzeń terenowych, rozwijanie umiejętności aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Była zabawa przy kominku, poznawanie obsługi, alfabetu Morse'a, quizy, podziwianie pięknych koni i gospodarstwa agroturystycznego i miło spędzony czas.

       Pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym i zmaganie się ze specyfiką terenu oraz zadaniami przygotowanymi przez opiekunów był dla uczestników z SOSW swoistą formą rehabilitacji.

       Dziękuję naszym jak zwykle niezawodnym Wolontariuszom!

       Izabela Garkowska

        18-22 września 2017 r.

        Wyjazd uczestników projektu "Śladami II Korpusu Polskiego we Włoszech"

        W poniedziałkowy poranek czterdzieścioro uczniów i siedmiu nauczycieli z dziewiętnastu szkół województwa podlaskiego wyruszyło w ekspedycję szlakiem bojowym żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech. Wśród nich znajdowało się pięcioro uczniów ze szkół średnich powiatu sokólskiego: Andrzej Karczewski (ZS w Suchowoli), Artur Lapata (ZS w Sokółce), Mateusz Łantowski (ZS w Dąbrowie Białostockiej), Marlena Radkiewicz (ZSR w Sokółce) i Diana Sawko (ZSZ W Sokółce), pod opieką dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce - Grzegorza Zalewskiego.

        Po całonocnej podróży przez Czechy i Austrię, autokar dojechał we wtorek rano do Padwy, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę św. Antoniego (który jest również patronem sokólskiego kościoła). Późnym wieczorem dotarliśmy do miejscowości Fiuggi niedaleko Rzymu, gdzie zakwaterowaliśmy się w hotelu. We środę rano po śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku Monte Cassino, gdzie odwiedziliśmy klasztor Benedyktynów i Polski Cmentarz Wojenny, na którym została odprawiona msza swięta w intencji poległych. Po południu przyjechaliśmy do Rzymu, gdzie mimo małej ilości czasu udało się nam zobaczyć Koloseum, Forum Romanum, Panteon i, przede wszystkim, Bazylikę Św. Piotra. We czwartek wyruszyliśmy w drogę powrotną, odwiedzając Polski Cmentarz Wojenny i sanktuarium w Loreto oraz Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii. Po kolejnej nocy spędzonej w autokarze osiągnęliśmy Białystok w piątek późnym wieczorem.

        Ekspedycja dostarczyła nam wiele emocji, które jest ciężko opisać słowami. W pamięci zostaną nie tylko wspaniałe krajobrazy i ciekawe miejsca, lecz także sporo historycznej wiedzy o roli Polaków w II wojnie światowej.

        Wyjazd młodzieży z naszego regionu, choć zorganizowany przez oddział IPN Białystok, sfinansowany został z budżetu Powiatu Sokólskiego, za co jego uczestnicy są niezwykle wdzięczni.

         14 września 2017 r.

         Ciąg dalszy prac remontowych ZSZ w Sokółce

         W dalszym ciągu trwają prace remontowe budynków Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Prace wewnątrz budynku szkoły są praktycznie zakończone, fasada budynku od strony ulicy Kryńskiej również została niemalże ukończona, pozostało tylko położenie tynku na fundamencie budynku i uporządkowanie terenu, trwają tylko prace w sali gimnastycznej i w budynku Pracowni Ćwiczeń Technicznych.

         Obiekty są remontowane w ramach zadania "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego". Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Powiatu Sokólskiego.

          4 września 2017 r.

          Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

          Tym razem początek nowego roku szkolnego odbył się w dniu 4 września. Choć budynek szkolny ciągle jest remontowany, inauguracja odbyła się bez zakłóceń. Rozpoczęcie roku szkolnego uświetnił swą osobą Starosta Sokólski Piotr Rećko, który życzył zgromadzonej młodzieży, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły sukcesów w nauce i wszelkiej pomyślności. Następnie uczniowie spotkali się w salach ze swoimi wychowawcami.

          W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce uczyć się będzie ok. 220 uczniów w 11 oddziałach. Jest to druga pod względem liczby uczniów szkoła średnia w Sokółce, po Zespole Szkół Rolniczych.

           Aktualności czerwiec 2017 r.

           Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

           Wykonanie i administracja: © Grzegorz Zalewski & Marek Mozyrski